Графици II срок 2016-2017 г.
Публикувана от letec на 25.02.2017

График за класни и контролни работи по учебни предмети за II-ри учебен срок на учебната 2016/2017 година


График за приемното време на учителите през II-ри учебен срок на учебната 2016/2017 година


График за консултации по учебни предмети за II-ри учебен срок на учебната 2016/2017 година


График за главно дежурство на учителите в сградата на начален етап за II-ри учебен срок на учебната 2016/2017 година


График за дежурство на учителите в сградата на начален етап II-ри учебен срок на учебната 2016/2017 година


График за дежурство на учителите в горен курс за II-ри учебен срок на учебната 2016/2017 година