График по приемането след завършен 7 клас - 2015 г.
Публикувана от Potocka на 24.06.2015

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

ЗА УЧЕБНАТА 2015 - 2016 г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 11 ОТ 28.03.2005 г.


ВИД ДЕЙНОСТ СРОК
1 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба  № 11 от 28.03.2005 г. 16 - 19.06.2015 г. вкл.
2 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 25.06.2015 г. вкл.
3 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 26 - 30.06.2015 г. вкл.
4 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 03.07.2015 г. вкл.
5 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 06 - 08.07.2015 г. вкл.
6 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 09.07.2015 г.
7 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 10 - 14.07.2015 г. вкл.
8 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 16.07.2015 г.
9 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 17 - 20.07.2015 г. вкл.
10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 21.07.2015 г.
11 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от Директора до 28.07.2015 г. вкл.
12 Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 31.07.2015 г. вкл.