Графици за I срок 2014-2015 г.
Публикувана от letec на 03.11.2014

График за класни и контролни работи по учебни предмети за I-ри учебен срок на учебната 2014/2015 година


График за приемното време на учителите през I-ри учебен срок на учебната 2014/2015 година


График за консултации по учебни предмети за I-ри учебен срок на учебната 2014/2015 година


График за дежурства на учители I-ри учебен срок на учебната 2014/2015 година