Мобилност "Визита в Испания"
Публикувана от letec на 11.06.2014

Мобилност  „Визита в Испания“

октомври 2014 година


Екипът на проект „Говорещи снимки“ кани учениците, които са участвали в дейностите по проекта на 13.06.2014 година от 10.30 часа на среща в кабинета по ИТ.  Теми, които ще се дискутират на срещата:

 

1.Съобщаване на резултатите на всички участници от дейностите до момента, според критериите за участие в мобилност.

2.Избор на ученици, които ще участват в мобилност „Визита в Испания“.

3. Запознаване на учениците с текста на декларацията при участие във визита.

 

От екипа на проекта и Директора на училището