Мобилност „Визита в Полша“
Публикувана от letec на 08.01.2014

Мобилност  „Визита в Полша“

12.05.2014 -16.05.2014 година


Екипът на проект „Говорещи снимки“ кани учениците, които са участвали в дейностите по проекта на 13.01.2014 година от 13.10 часа на среща в кабинета по ИТ.  Теми, които ще се дискутират на срещата:

1.Представяне и регистриране на всички участници в международния сайт на проекта и в портал eTwinning.

2.Съобщаване на резултатите на всички участници от дейностите до момента, според критериите за участие в мобилност.

3.Избор на ученици, които ще участват в мобилност „Визита в Полша“.

4. Запознаване на учениците с текста на декларацията при участие във визита.

 

От екипа на проекта и Директора на училището

Промяна на часа!!! Участниците, ще бъдат освободени от час на класа.