Графици за I срок 2013-2014г.
Публикувана от letec на 22.10.2013

График за класни и контролни работи по учебни предмети за І-ви учебен срок на учебната 2013/2014 година


График за приемното време на учителите през I-ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година


График за консултации по учебни предмети за І-ви учебен срок на учебната 2013/2014 година