Неучебни дни през месец май 2013 г.
Публикувана от Potocka на 08.05.2013

1 - 6 май - Великден

13.05.2013 г. - неучебен ден след изборите 

21.05.2013 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература (неучебен за всички останали ученици)

23.05.2013 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика (неучебен за всички останали ученици)