КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
Публикувана от letec на 06.03.2013

Стипендиите се отпускат съгласно Постановление № 33 на МС от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. То дава право на училищата да определят собствени критерии за получаване на стипендии.


КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ

СОУ „ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ”


 

Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за стипендия можете да изтеглите от тук както следва по видове стипендия:


-за отличен успех


-за ученици с трайни увреждания


-за ученици с починал родител


-социална стипендияВсички ученици, които ще участват в класирането, да подготвят документи и да ги предадат на класния ръководител в срок до:


I срок: до края на месец септември


II срок: края на първата седмица на месец февруари