Национално състезание Communic@ate IT 2013
Публикувана от Potocka на 29.01.2013

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИТ И КОМУНИКАЦИЯ

Communic@ate IT 2013

 

Communic@ate IT 2013 е Национално състезание за ефективно използване на информационни технологии в общуването. Състезанието се организира за първи път през 2012 - 2103 година в отговор на нарастващата нужда от изграждане в училище на умения за комуникация в реални ситуации, подпомогнати от ИКТ.
В състезанието могат да участват ученици от всички възрастови групи от 1 до 12 клас. Всички състезатели работят със собствени компютри и без ограничение в избора на използван софтуер.

Предварителният кръг се провежда в периода 01.12.2012-25.02.2013. В този кръг кандидатите изпращат свои работи, съобразно с посочените по-долу изисквания по категории. Комисия, съставена от представители на организаторите, прави преглед на всички постъпили кандидатури и изготвя класиране, което обявява не по-късно от 28.02.2013. Кандидатури, постъпили извън посочените срокове, или неотговарящи на изискванията за съответната категория, не се разглеждат по същество и не се оценяват.

Финалният кръг е присъствен и се състои в задача, изпълнявана в реално време и под наблюдение на съответното жури. До финален кръг се допускат първите 10 участника във всяка категория, класирани от комисията, оценяваща заявките от предварителния кръг. Провеждането на финалния кръг е предвидено за 23 март 2013 година в София.

Кандидатури се изпращат само по електронен път на адреса на състезанието CommunicateIT2013@edunetbg.org.

 

 


Разширена новина

 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИТ И КОМУНИКАЦИЯ

Communic@ate IT 2013


Communic@ate IT 2013 е Национално състезание за ефективно използване на информационни технологии в общуването. Състезанието се организира за първи път през 2012 - 2103 година в отговор на нарастващата нужда от изграждане в училище на умения за комуникация в реални ситуации, подпомогнати от ИКТ.


В състезанието могат да участват ученици от всички възрастови групи от 1 до 12 клас. Всички състезатели работят със собствени компютри и без ограничение в избора на използван софтуер.


Предварителният кръг се провежда в периода 01.12.2012-25.02.2013. В този кръг кандидатите изпращат свои работи, съобразно с посочените по-долу изисквания по категории. Комисия, съставена от представители на организаторите, прави преглед на всички постъпили кандидатури и изготвя класиране, което обявява не по-късно от 28.02.2013. Кандидатури, постъпили извън посочените срокове, или неотговарящи на изискванията за съответната категория, не се разглеждат по същество и не се оценяват.

Финалният кръг е присъствен и се състои в задача, изпълнявана в реално време и под наблюдение на съответното жури. До финален кръг се допускат първите 10 участника във всяка категория, класирани от комисията, оценяваща заявките от предварителния кръг. Провеждането на финалния кръг е предвидено за 23 март 2013 година в София.


Кандидатури се изпращат само по електронен път на адреса на състезаниетоCommunicateIT2013@edunetbg.org.

 

Всички кандидатури задължително съдържат: трите имена на кандидата, е-мейл за контакт, категория, за която кандидатстват, клас и възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас, 9-12 клас), наименование на училището и населено място.

В предварителния кръг се използват критериите от раздел Състезателни категории, които могат да бъдат приложени в отсъствие на наблюдавана работа, както и допълнителни критерии, които се прилагат към придружаващите работите на кандидатите есета - езикова грамотност, способност за ясно изразяване на идеи и тези, оригиналност.


Кандидатите не заплащат такси за участие в предварителния кръг.


За участие във финалния кръг на състезанието се заплаща индивидуална такса за участие в размер на 20 (двадесет) лева. Това става след обявяване на класирането от предварителния кръг (28.02.2013) и не по-късно от 11.03.2013.

 

 

СЪСТЕЗАТЕЛНИ КАТЕГОРИИ:


А. Рисунка по зададена тема (1 - 4 клас) - време за изпълнение 4 астрономически часа, време за представяне на работата и отговор на въпроси на журито - 5 минути. Журито ще следи за умения за работа с избраната техника или софтуерен продукт. За предварителният кръг се изпращат до 3 рисунки (файлови формати bmp, jpg, png), които представят кандидата най-добре. За всяка от рисунките да има придружаващ текст (тема на творбата) и използван софтуерен продукт.


В. Изработване и представяне на фотоколаж по зададена тема (5 - 8 клас и 9 - 12 клас) - състезателите получават предварително подготвен комплект от изображения, които трябва да допълнят с намерени от тях изображения, да изработят колаж от изображенията, да формулират и вградят в колажа текстово послание, отговарящо на зададената тема и показващо личното им отношение към нея. Време за изпълнение - 4 астрономически часа, време за представяне - 5 минути, време за отговори на журито - 10 минути. За предварителният кръг се изпращат до 3 фотоколажа (файлови формати bmp, jpg, gif, png, pdf), които представят кандидата най-добре. За всеки от колажите да има придружаващ текст (тема на творбата) и използван софтуерен продукт. Кандидатите трябва да изпратят и есе на тема "Информационните и комуникационни технологии в ежедневието ни след 10 години" в обем от 250 до 400 думи.


Критерии за оценяване:


Техническо изпълнение

 

Презентиране и комуникация


C. Изработване и представяне на на компютърна презентация ( 5 -8 клас и 9 - 12 клас) - в тази категория участват екипи от по двама състезатели. Време за изпълнение - 4 астрономически часа. Време за представяне - 10 минути. Време за отговори на журито - 10 минути. За предварителният кръг се изпращат до 2 презентации (файлови формати ppt, pptx или odp), които представят кандидата най-добре. Кандидатите трябва да изпратят и есе на тема "Информационните и комуникационни технологии в ежедневието ни след 10 години" в обем от 250 до 400 думи.

 

 

Критерии за оценяване:


Техническо изпълнение


Презентиране и комуникация


Класирането във финалния кръг се обявява до 60 минути след приключването на състезанието в съответната категория.