Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж
Публикувана от Potocka на 05.01.2013

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И КОЛАЖ


"ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ"


Целта на конкурса е децата и младите хора:
  • да открият магията на дигиталната графика и живопис
  • да нарисуват света през своите очи
  • да предадат своите чувства, настроения и вътрешни преживявания
  • да ни накарат да усетим силата на детското въображение


 


Разширена новина

І. Изисквания към рисунките:

1. Да са изработени на графична програма по избор ( например : Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, и др.)
2.Да не се вмъкват готови обекти или картинки;
3. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори

ІІ. Изисквания към колажите:

1. Да са изработени с програма по избор;

2. Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид художествени елементи.

ІІІ. Всяка рисунка  и колаж участващи в конкурса трябва да е представена:

1. На хартиен носител  с размер на листа формат А4 или А3 – паспартирана с размери 25х35 см. за А4 или 50х70см. за А3
2. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:
* Заглавие на творбата;
* Трите имена на автора;
* Дата на раждане;
* Точен адрес;
* Учебно заведение (школа);
* Преподавател;
* Адрес за кореспонденция ( e-mail);
* Име на програмния продукт с който е създадена.


Няма ограничение за броя на творбите изпратени от един участник.

ІV. Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 5 до 27 години, в седем  групи:

І група - 5 - 8 години; 

ІІ група - 9 - 11 години;

ІІІ група - 12 - 15 години;

ІV група - 16 - 18 години;


V група - 19 - 27 години;


VІ група - Деца със специални образователни потребности;


VІІ група - Деца лишени от родителски грижи.V. Краен срок за получаване на творбите 16 април 2013 година;

· Не се допускат до участие творби, публикувани на хартиен носител или в Интернет до обявяване резултатите  от конкурса.

· Рисунки, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране;

Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани върху всички рекламни материали и разпространявани от ОНЧ „ЗАРЯ-1858”. Конкурсните материали остават във фонда на ОНЧ „ЗАРЯ-1858”

Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 30.04.2013г.

Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група, както и поощрителни награди.

Компетентно жури ще определи наградените участници в Международния конкурс.


С творбите ще бъдe направена изложба: 8-15 май 2013г.

Адрес за кореспонденция:

6300 гр. Хасково, пл. „Свобода” №11, Образцово народно читалище „Заря*1858”,     Компютърна школа „ВАЛЕ”
за Международния конкурс за компютърна рисунка и колаж  “Творчество без граници”.
За допълнителна информация: 0887249643
e-mail:kshvale@yahoo.com


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: ТУК