ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - 7 клас
Публикувана от letec на 17.05.2012
7 клас
Национално външно оценяване - 2012г. 7 клас

Български език и литература – 21.05.2012 год.

Математика – 23.05.2012 год.

Обществени науки, гражданско образование и религия – 29.05.2012 год.
Чужд език – 30.05.2012 год.

Природни науки и екология – 31.05.2012 год.