Приравнителна сесия - януари 2012
Публикувана от maia_kar на 09.01.2012

Изготвена е заповедта за приравнителните изпити на учениците в дневна и самостоятелна форма на обучение през месец януари 2012.

Заповед