Меню

Превод

Выбрать язык / Choose language:
Ukranian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Israel
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Russian
Turkish

Random photo

На линия

· Гости на линия: 2

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

souhristotoprakchiev@abv.bg

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Интернет!

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

Родителска среща 1-12 клас октомври 2017 година

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Ръководството на СУ "Летец Христо Топракчиев" Ви уведомява, че на 4 октомври от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от I до ХII клас.


 

Протокол 4 от заседание на Обществения съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 4

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 24.08.2017 г. от 18,00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Даниела Георгиева, Галя Букова, Искра Пламенова - Председател.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Протоколът се води от Галя Букова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за II, VI и VIII клас, направен от учителите;

2. Разни.

По първа точка от дневния ред бяха предоставени на членовете на Обществения съвет учебните комплекти, избрани от учителите. Г-жа Мая Карамфилова представи на  Обществения съвет протоколите от избора по предмети. След като членовете се запознаха с избора, направен от преподавателите от начален и прогимназиален етап на СУ „Летец Христо Топракчиев”, изразиха становище, че учебните комплекти съответстват на учебната програма, добре структурирани са и изборът е направен в полза на децата.

След приключване на дебатите се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 3 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Съгласува избора на учебници и учебни комплекти за II, VI и VIII клас, направен от преподавателите на начален и прогимназиален етап на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19,00 ч.

Откриване на новата 2017/2018 учебна година

СЪБИТИЯ

Скъпи ученици, уважаеми родители, съграждани, заповядайте на 15 септемри в 10.00 ч. в двора на СУ "Летец Христо Топракчиев"- гр. Божурище, за да открием заедно учебната 2017/ 2018 година.

Родителски срещи - септември 2017 г.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Ръководството на СУ "Летец Христо Топракчиев" Ви уведомява, че на 11 септември от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от II, III, IV, V и VIII клас.

Родителската среща за учениците от всички останали класове ще бъде след започване на учебната година.

 

Родителската среща за учениците от I до IVа клас ще се проведе в сградата на училището в Новия квартал.
Родителската среща за учениците от IVб и IVв клас ще се проведе в Стара сграда на училището.

Родителската среща за учениците от V и VIII клас ще се проведе в Нова сграда на училището.

 

ПОКАНА 24.08.2017

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ СУ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ

 

ГР. БОЖУРИЩЕП О К А Н А

От Искра Пламенова, в качеството си на Председател на Обществения съвет към СУ „Христо Топракчиев“, гр. Божурище, тел. 0894647571,е-mail: iskra.plamenova.p@gmail.com

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Обществения съвет към СУ „Христо Топракчиев“, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе

На дата: 24.08.2017 г.

В час: 18.00

На място: гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10, Дирекцията на училището

При дневен ред:

1. Съгласуване избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за II, VI и VIII клас.

2. Други.

Резултати от НВО - дигитални компетентности 2017 година

ПОХВАЛИ

НВО - ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ - 10 КЛАС - 2017 година


На 16 юни 2017 година в СУ "Летец Христо Топракчиев" се проведе национално външно оценяване на дигитални компетентности на учениците от 10 клас. В рамките на 30 минути, учениците решаваха онлайн тест от 20 въпроса. След това в рамките на 60 минути всеки ученик решава проблем с практическа насоченост. 

На 27 юни 2017 година излязоха резултатите от НВО. Средната успеваемост на училището от Модул 1 е 70 %, от Модул 2 е 68 % и крайният резултат е 69 %. Това е отлично представяне.

Всички ученици, които са получили като краен резултат над 50 % ще получат сертификати за дигитални компетентности по европейската референтна рамка за оценяване.Прием 1 клас за учебната 2017/2018 година

СПИСЪЦИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА


Първи "А" клас


Първи "Б" клас


Първи "В" клас


Списък с необходими материали и пособия за 1 клас


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,


Уведомяваме Ви, че родителската среща ще бъде на 04.09.2017 г. /понеделник/ от 18.00 часа в сградата на начален етап. 

Дейност за месец юни 2017

Проект "Водата в нашия свят"

Дейност за месец юни 2017
Проучване

Задача за учениците : Да се проучат източниците на вода за бежанците в региона. От къде и по какъв начин бежанците се снабдяват с вода? Основни предизвикателства, проблеми свързани с осигуряването на вода?

Забележка: В случай, че проблема не съществува в региона, проучванията да се направят на национално ниво.

Резултатите от проучването да се представят в презентация или доклад, които да съдържат следните задължителни части:

1. Методите на проучването /интервюта, въпросници, събиране на данни/

2. Диаграми

3. Анализ

4. Изводи

Презентациите и докладите да се предадат в срок до 27 юни 2017 година на преподавателите по ИТ.

 

Посещение в "Музейко" на клуб Мултимедия

Проект „Твоят час“

ПОСЕЩЕНИЕ В "МУЗЕЙКО" НА КЛУБ "МУЛТИМЕДИЯ"


На 30.05.2017 г. клуб "Мултимедия" посети "Музейко". Учениците се забавляваха на трите етажа: "Минало", "Настояще" и "Бъдеще" и под формата на игра научиха много нови и интересни неща. Клубът работи по проект на МОН  - "ТВОЯТ ЧАС" - оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
1 юни - празничен годишен концерт

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Страницата се зареди за 0.01 секунди
2,850,089 уникални посещения