Меню

Превод

Выбрать язык / Choose language:
Ukranian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Israel
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Russian
Turkish

Random photo

Ангелина Георгиева
Ангелина Георгиева
Коледен колаж - 10 клас 2012/2013 г.

На линия

· Гости на линия: 3

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

souhristotoprakchiev@abv.bg

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Интернет!

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

ПОЗДРАВЯВАМЕ ВИ С ПРАЗНИЦИТЕ

Images: baba marta-1.jpg
Images: 3mart.jpg Images: 8mart.png
1 март Images: martenica.gif
3 март Images: martenica.gif
8 март

Класирани ученици за втори кръг на национално състезание "IT Знайко +" 2018 г.

ПОХВАЛИ

Класирани ученици за втори кръг на


националното състезание "IT Знайко +" - 2018 година


 


С голяма радост искам да похваля учениците от СУ "Летец Христо Топракчиев", които се представиха отлично в състезанието по Информационни технологии.


 

 

Под ръководството на г-жа Станислава Потоцка в 1 кръг участваха 7 ученици - 4 ученици от 5 клас, 1 ученичка от 6 клас и 2 ученици от 7 клас. Учениците работят по проект на МОН "ТВОЯТ ЧАС" - оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

 

 


Класираните ученици са:


ГРУПА А

 

1. Георги Виталиев Потоцкий от 5 клас - 940 т.

 

 


ГРУПА B


2. Никола Иванов Сачков от 5 клас - 675 т.

3. Ива Юлиян Методиева от 5 клас - 660 т.

4. Симона Петкова Петкова от 5 клас - 660 т.

5. Елица Викторова Петрова от 7 клас - 640 т.

6. Виктория Валериева Йорданова от 7 клас - 590 т.

 


ГРУПА С


7. Мирослава Екимова Китова от 6 клас - 590 т.

 


БРОЙ УЧЕНИЦИ УЧАСТВАЛИ В СЪСТЕЗАНИЕТО:


 

5 клас - 83 ученици

6 клас - 83 ученици

7 клас - 34 ученици

 


Класирането може да разгледате тук.


Участниците от първи кръг, класирани в група А за всеки от класовете получават автоматично право за участие в областния кръг и са освободени от такса за участие. Всички останали ученици, регистрирали се за участие в областния кръг заплащат такса за участие. Класираните ученици в група B получават грамота за отлични резултати.

Ученици, които не са участвали на първи кръг могат да участват на втори кръг срещу заплащане на такса за участие.

Грипна ваканция - януари 2018 г.

Уважаеми колеги, родители и ученици,


С писмо на началника на РУО на МОН София регион дните 25, 26 и 29.01.2018 г. са обявени за неучебни поради обявена грипна епидемия на територията на област София регион. Учебните занятия ще бъдат подновени на 30.01.2018 г. Бъдете здрави!


Дейност за месец януари 2018 година

Проект "Водата в нашия свят"

Съобщение за дейност от календара на проект „Водата в нашия свят“

Дейност за месец януари, 2018 година „Професии свързани с водата“

Според проучените професии от дейността за месец декември

Съставете и представете:

· Автобиография –европейски формат

· Мотивационно писмо

Автобиографията и мотивационното писмо да бъдат написани на английски и български език .

Отговорни учители – Камелия Костова, Татяна Димитрова, Теодора Танева

Срок за предаване на продуктите – 26 януари 2018 година

 

Коледен конкурс 2017 година

КОНКУРСИ

 

На проведеното заседание на ученическия съвет при СУ "Летец Христо Топракчиев" бяха взети следните решения:


 • Обявява се конкурс за най-красива коледна картичка (електронна или ръчно изработена).
 • Обявява се конкурс за най-добре украсена класна стая.
 • Обявява се конкурс за съчиняване на коледно стихотворение или песен.

 • Срок за предаване на картичките на 18.12.2017 г.

  Дигитални картички - разгледайте тук.

  НАГРАДЕНИ

  Фотогалерия - награждаване

     Протокол 5 от заседание на Обществения съвет

  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

  Днес, 03.10.2017 г. от 18,00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

  Присъстваха: Даниела Георгиева, Витан Николов, Инна Каменова, Даниела Георгиева, Галя Букова,  Силвия Милушева, Искра Пламенова – Председател.

  На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

  Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Одобряване на стратегията за развитие на училището.

  2. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както;

  3. Съгласуване на училищните учебни планове;

  4. Съгласуване на етичния кодекс на училищната общност;

  5. Разни;

  По първа точка от дневния ред беше представена стратегията за развитие на училището. Членовете се запознаха с нея и единодушно взеха следното

  РЕШЕНИЕ:

  Членовете на Обществения съвет одобриха стратегията за развитие на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище.

  По втора точка от дневния ред бяха предоставени на членовете на Обществения съвет Програмата за превенция на ранното напускане на училище и Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. След като членовете се запознаха с програмите        се пристъпи към гласуване.

  С гласували „ЗА“, гласували 7 /седем/ гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

  РЕШЕНИЕ:

  Общественият съвет съгласува Програмата за превенция на ранното напускане на училище и Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

  По трета точка от дневния ред г-жа Карамфилова предостави училищните учебни планове и ги разясни. След като членовете се запознаха с тях, се премина към гласуване.

  С гласували „ЗА“, гласували 7 /седем/ гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

  РЕШЕНИЕ:

  Членовете на Обществения съвет съгласуват Училищните учебни планове.

  По четвърта точка от дневния ред след запознаване с етичния кодекс на училищната общност, членовете на Обществения съвет гласуваха по следния начин:

  С гласували „ЗА“, гласували 7 /седем/ гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма. Приеха следното

  РЕШЕНИЕ:

  Общественият съвет съгласува етичния кодекс на училищната общност.

  По пета точка от дневния ред се обсъди прекратяване на членството в Обществения съвет на Ивайло Богданов поради наличие на обстоятелства съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Галя Букова направи предложение съставът на Обществения съвет да бъде попълнен от Силвия Милушева, в качеството й на резервен член на същия. Предложението бе прието единодушно, съгласно разпределените по следния начин гласове:

  „ЗА“, гласували 7 /седем/ гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

  РЕШЕНИЕ:

  Прекратява се членството на Ивайло Богданов поради наличие на обстоятелства съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Съставът на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище се попълва от Силвия Милушева, като същата става редовен член на съвета.

   

  Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19,00 ч.

  Дейност за месец Декември 2017

  Проект "Водата в нашия свят"

  Съобщение за дейност от календара на проект „Водата в нашия свят“

  Дейност за месец декември, 2017 година „Професии свързани с водата“

  Проучете професии свързани с водата и възможности за кариера в сферата на тези професии. Представете:

  · Основна информация за професията

  · Необходима квалификация

  · Позитивни страни

  · Негативни страни

  · Рискове

  · Известни хора, работещи тази професия

  · Информация по ваш избор

  Избраната тема да се представи на английски език в продукт по ваш избор – презентация, статия и други. Продуктът може да бъде придружен с видео, снимки, изображения, графики, таблици, диаграми.

  Презентациите трябва да бъдат съобразени с техническите критерии за изработка на презентации./Тук ще се опишат критерии за презентации/

  Отговорни учители – Камелия Костова, Татяна Димитрова, Теодора Танева

  Срок за предаване на продуктите – 22 декември 2017 година

   

  Родителски срещи - декември 2017 г.

  РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

  Ръководството на СУ "Летец Христо Топракчиев" Ви уведомява, че ще се проведат родителски срещи както следва:

   

  • на 14 декември 2017 г. (четвъртък) от 18:00 часа за начален етап: от 1 до 4 клас.
  • на 13 декември 2017 г. (сряда) от 18:00 часа за прогимназиален и гимназиален етап: от 5 до 12 клас.

  "IT Знайко + " 2017 / 2018 година

  КОНКУРСИ

  СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ "IT ЗНАЙКО +" 1-8 КЛАС


  Направления

  -          IT Знайко (ученици 1.-4. клас)

  -          IT Знайко + (ученици 5.-8. клас)

  -          IT Знайко ПРОГРАМИСТ (ученици 3.-8. клас)

  -          IT Знайко УЕБ (ученици 7.-8. клас)

  - See more at: http://itznayko.bg/it-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/it-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE/2015-2016/#sthash.h1MFLkTL.dpuf

  Направления

  -          IT Знайко (ученици 1.-4. клас)

  -          IT Знайко + (ученици 5.-8. клас)

  -          IT Знайко ПРОГРАМИСТ (ученици 3.-8. клас)

  -          IT Знайко УЕБ (ученици 7.-8. клас)

  - See more at: http://itznayko.bg/it-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/it-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE/2015-2016/#sthash.h1MFLkTL.dpuf

  НАПРАВЛЕНИЯ:

   • IT ЗНАЙКО - ученици от 1 до 4 клас
   • IT ЗНАЙКО + - ученици от 5 до 8 клас
   • IT ЗНАЙКО ПРОГРАМИСТ - ученици от 3 до 8 клас (състезателен проект с Scratch, Kodu, App Inventor, Alice и други като трябва да се изпратят файлът със завършения проект и описание на проекта)
    Scratch, Kodu, App Inventor, Alice
   • IT ЗНАЙКО УЕБ - ученици от 7 до 8 клас (да се използва уеб-базирана технология за създаване на уеб сайт като трябва да се изпратят връзка към сайта - да е качен в Интернет и описание на проекта)

  СРОКОВЕ:

  Обявяване: 8.11.2017 година

  Краен срок за подаване на материали: 10.01.2018 година

  Класиране: 31.01.2018 година


  ТЕМИ:


  1. Цирк

  2. Небивалици

  3. Телепортиране

  4. Известни личности - зодия Стрелец и Козирог

  5. Зимен празничен календар

  6. Родословно дърво


  Използвани програми:

  Учениците могат да създадат рисунка, текстов файл, презентация или видео файл с програмите Paint, Word, PowerPoint, Windows Movie Maker, Photo Story 3 for Windows, Momento Express, Microsoft Research Auto Collage, Photo Scape, Tux Paint.


  Дейност за месец Ноември 2017

  Проект "Водата в нашия свят"

  Съобщение за дейност от календара на проект „Водата в нашия свят“

  Дейност за месец ноември 2017 година „ПРОУЧВАНЕ НА ТЕМА - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА В РЕГИОНА“

  ТЕМА „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА В РЕГИОНА“

  Дейност: Публикация – написване на статия, репортаж, интервю/, която представя използването на водата в региона – община Божурище, София град и София област.

  Публикацията е необходимо да включва информация за:

  - използването на водата в различните сфери на живот - домакинства, промишленост и селскостопанство.

  - да се проучат и опишат проблеми и предизвикателства, свързани с водата в региона.

  - да се предложат идеи и начини за преодоляване на проблемите, свързани с водата.

  Допълнителни изисквания:

  · Приложен снимков материал

  · Обем на публикацията - не повече от две страници, на български и английски език

  · Обем на видео репортаж или видео интервю – до 5 минути

  Отговорни учители – Камелия Костова, Татяна Димитрова, Лидия Косева, Теодора Танева

  Срок за предаване на продуктите – 28 ноември 2017 година

   

  Младежи от цялата страна посетиха Европейския парламент

  ПОХВАЛИ

  Младежи от цялата страна посетиха Европейския парламент


  От 17 октомври до 19 октомври 2017 година по покана на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев ученици, победители в национални конкурси, организирани от българския комисар по въпросите за цифровата икономика и общество Мария Габриел, посетиха Европейския парламент в Брюксел. 

  В рамките на своето посещение в Европейския парламент младежите се срещнаха с българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, Владимир Уручев и Андрей Новаков, с които обсъдиха актуалните въпроси в Европа. Оживена дискусия предизвика темата за миграцията и бежанските вълни, които идват от Северна Африка към Европа, членството на България в Шенген, както и възможностите за стажове в европейските институции.


  Друга важна тема, която беше засегната по време на дискусията, беше Брекзит и бъдещето на нашите сънародници след излизането на Великобритания от Европейския съюз. 

  Учениците се срещнаха и с българския комисар по въпросите за цифровата икономика и общество Мария Габриел, с която обсъдиха дигиталните теми от Европейския дневен ред.

  Ивайло Ивайлов - ученик от 11 клас в  СУ "Летец Христо Топракчиев" посети Брюксел, тъй като беше спечелил златен медал в международното състезание по информационни технологии "Творчество без граници" под егидата на МОН.  Страницата се зареди за 0.02 секунди
  2,747,147 уникални посещения