Меню

Превод

Выбрать язык / Choose language:
Ukranian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Israel
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Russian
Turkish

Random photo

На линия

· Гости на линия: 1

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

souhristotoprakchiev@abv.bg

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Интернет!

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

Протокол 5 от заседание на Обществения съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Днес, 03.10.2017 г. от 18,00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Даниела Георгиева, Витан Николов, Инна Каменова, Даниела Георгиева, Галя Букова,  Силвия Милушева, Искра Пламенова – Председател.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Одобряване на стратегията за развитие на училището.

2. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както;

3. Съгласуване на училищните учебни планове;

4. Съгласуване на етичния кодекс на училищната общност;

5. Разни;

По първа точка от дневния ред беше представена стратегията за развитие на училището. Членовете се запознаха с нея и единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Членовете на Обществения съвет одобриха стратегията за развитие на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище.

По втора точка от дневния ред бяха предоставени на членовете на Обществения съвет Програмата за превенция на ранното напускане на училище и Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. След като членовете се запознаха с програмите        се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 7 /седем/ гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

Общественият съвет съгласува Програмата за превенция на ранното напускане на училище и Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

По трета точка от дневния ред г-жа Карамфилова предостави училищните учебни планове и ги разясни. След като членовете се запознаха с тях, се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 7 /седем/ гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

Членовете на Обществения съвет съгласуват Училищните учебни планове.

По четвърта точка от дневния ред след запознаване с етичния кодекс на училищната общност, членовете на Обществения съвет гласуваха по следния начин:

С гласували „ЗА“, гласували 7 /седем/ гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма. Приеха следното

РЕШЕНИЕ:

Общественият съвет съгласува етичния кодекс на училищната общност.

По пета точка от дневния ред се обсъди прекратяване на членството в Обществения съвет на Ивайло Богданов поради наличие на обстоятелства съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Галя Букова направи предложение съставът на Обществения съвет да бъде попълнен от Силвия Милушева, в качеството й на резервен член на същия. Предложението бе прието единодушно, съгласно разпределените по следния начин гласове:

„ЗА“, гласували 7 /седем/ гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Прекратява се членството на Ивайло Богданов поради наличие на обстоятелства съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Съставът на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище се попълва от Силвия Милушева, като същата става редовен член на съвета.

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19,00 ч.

Дейност за месец Декември 2017

Проект "Водата в нашия свят"

Съобщение за дейност от календара на проект „Водата в нашия свят“

Дейност за месец декември, 2017 година „Професии свързани с водата“

Проучете професии свързани с водата и възможности за кариера в сферата на тези професии. Представете:

· Основна информация за професията

· Необходима квалификация

· Позитивни страни

· Негативни страни

· Рискове

· Известни хора, работещи тази професия

· Информация по ваш избор

Избраната тема да се представи на английски език в продукт по ваш избор – презентация, статия и други. Продуктът може да бъде придружен с видео, снимки, изображения, графики, таблици, диаграми.

Презентациите трябва да бъдат съобразени с техническите критерии за изработка на презентации./Тук ще се опишат критерии за презентации/

Отговорни учители – Камелия Костова, Татяна Димитрова, Теодора Танева

Срок за предаване на продуктите – 22 декември 2017 година

 

Родителски срещи - декември 2017 г.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Ръководството на СУ "Летец Христо Топракчиев" Ви уведомява, че ще се проведат родителски срещи както следва:

 

 • на 14 декември 2017 г. (четвъртък) от 18:00 часа за начален етап: от 1 до 4 клас.
 • на 13 декември 2017 г. (сряда) от 18:00 часа за прогимназиален и гимназиален етап: от 5 до 12 клас.

"IT Знайко + " 2017 / 2018 година

КОНКУРСИ

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ "IT ЗНАЙКО +" 1-8 КЛАС


Направления

-          IT Знайко (ученици 1.-4. клас)

-          IT Знайко + (ученици 5.-8. клас)

-          IT Знайко ПРОГРАМИСТ (ученици 3.-8. клас)

-          IT Знайко УЕБ (ученици 7.-8. клас)

- See more at: http://itznayko.bg/it-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/it-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE/2015-2016/#sthash.h1MFLkTL.dpuf

Направления

-          IT Знайко (ученици 1.-4. клас)

-          IT Знайко + (ученици 5.-8. клас)

-          IT Знайко ПРОГРАМИСТ (ученици 3.-8. клас)

-          IT Знайко УЕБ (ученици 7.-8. клас)

- See more at: http://itznayko.bg/it-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/it-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE/2015-2016/#sthash.h1MFLkTL.dpuf

НАПРАВЛЕНИЯ:

  • IT ЗНАЙКО - ученици от 1 до 4 клас
  • IT ЗНАЙКО + - ученици от 5 до 8 клас
  • IT ЗНАЙКО ПРОГРАМИСТ - ученици от 3 до 8 клас (състезателен проект с Scratch, Kodu, App Inventor, Alice и други като трябва да се изпратят файлът със завършения проект и описание на проекта)
   Scratch, Kodu, App Inventor, Alice
  • IT ЗНАЙКО УЕБ - ученици от 7 до 8 клас (да се използва уеб-базирана технология за създаване на уеб сайт като трябва да се изпратят връзка към сайта - да е качен в Интернет и описание на проекта)

СРОКОВЕ:

Обявяване: 8.11.2017 година

Краен срок за подаване на материали: 10.01.2018 година

Класиране: 31.01.2018 година


ТЕМИ:


1. Цирк

2. Небивалици

3. Телепортиране

4. Известни личности - зодия Стрелец и Козирог

5. Зимен празничен календар

6. Родословно дърво


Използвани програми:

Учениците могат да създадат рисунка, текстов файл, презентация или видео файл с програмите Paint, Word, PowerPoint, Windows Movie Maker, Photo Story 3 for Windows, Momento Express, Microsoft Research Auto Collage, Photo Scape, Tux Paint.


Дейност за месец Ноември 2017

Проект "Водата в нашия свят"

Съобщение за дейност от календара на проект „Водата в нашия свят“

Дейност за месец ноември 2017 година „ПРОУЧВАНЕ НА ТЕМА - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА В РЕГИОНА“

ТЕМА „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА В РЕГИОНА“

Дейност: Публикация – написване на статия, репортаж, интервю/, която представя използването на водата в региона – община Божурище, София град и София област.

Публикацията е необходимо да включва информация за:

- използването на водата в различните сфери на живот - домакинства, промишленост и селскостопанство.

- да се проучат и опишат проблеми и предизвикателства, свързани с водата в региона.

- да се предложат идеи и начини за преодоляване на проблемите, свързани с водата.

Допълнителни изисквания:

· Приложен снимков материал

· Обем на публикацията - не повече от две страници, на български и английски език

· Обем на видео репортаж или видео интервю – до 5 минути

Отговорни учители – Камелия Костова, Татяна Димитрова, Лидия Косева, Теодора Танева

Срок за предаване на продуктите – 28 ноември 2017 година

 

Младежи от цялата страна посетиха Европейския парламент

ПОХВАЛИ

Младежи от цялата страна посетиха Европейския парламент


От 17 октомври до 19 октомври 2017 година по покана на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев ученици, победители в национални конкурси, организирани от българския комисар по въпросите за цифровата икономика и общество Мария Габриел, посетиха Европейския парламент в Брюксел. 

В рамките на своето посещение в Европейския парламент младежите се срещнаха с българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, Владимир Уручев и Андрей Новаков, с които обсъдиха актуалните въпроси в Европа. Оживена дискусия предизвика темата за миграцията и бежанските вълни, които идват от Северна Африка към Европа, членството на България в Шенген, както и възможностите за стажове в европейските институции.


Друга важна тема, която беше засегната по време на дискусията, беше Брекзит и бъдещето на нашите сънародници след излизането на Великобритания от Европейския съюз. 

Учениците се срещнаха и с българския комисар по въпросите за цифровата икономика и общество Мария Габриел, с която обсъдиха дигиталните теми от Европейския дневен ред.

Ивайло Ивайлов - ученик от 11 клас в  СУ "Летец Христо Топракчиев" посети Брюксел, тъй като беше спечелил златен медал в международното състезание по информационни технологии "Творчество без граници" под егидата на МОН.Дейност за месец Октомври 2017

Проект "Водата в нашия свят"

Съобщение за дейност от календара на проект „Водата в нашия свят“

Дейност за месец октомври 2017 година „ВОДНИ РЕСУРСИ“

ТЕМА „ВОДНИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ“

Дейност: Изработване на презентация или доклад, които представят информация за водни природни ресурси в България по избор, съдържаща следните данни:

· Обща характеристика

· Основни фактори за формиране и териториално разположение на водния ресурс

· Вид на избрания воден ресурс:

повърхностни (реки, езера, блата)

подземни (грунтови, артезиански, карстови и минерални)

· Значение на водния ресурс

· Използване и опазване на водите

Забележка: Могат да бъдат представени и хидроложките области в България

Презентациите трябва да бъдат съобразени с техническите критерии за изработка на презентации. /Тук са описани критерии за презентации/

Докладите трябва да бъдат съобразени с техническите критерии за изработка на доклади /Тук са описани критерии за доклади/

Отговорни учители –Камелия Костова, Татяна Димитрова, Христина Рухчева, Теодора Танева

Срок за предаване на продуктите – 23 октомври 2017 година

 

· letec на 04.10.2017 · 0 Коментари · 343 Прочитания · Отпечатай

Родителска среща 1-12 клас октомври 2017 година

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Ръководството на СУ "Летец Христо Топракчиев" Ви уведомява, че на 4 октомври от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от I до ХII клас.


 

Протокол 4 от заседание на Обществения съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 4

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 24.08.2017 г. от 18,00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Даниела Георгиева, Галя Букова, Искра Пламенова - Председател.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Протоколът се води от Галя Букова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за II, VI и VIII клас, направен от учителите;

2. Разни.

По първа точка от дневния ред бяха предоставени на членовете на Обществения съвет учебните комплекти, избрани от учителите. Г-жа Мая Карамфилова представи на  Обществения съвет протоколите от избора по предмети. След като членовете се запознаха с избора, направен от преподавателите от начален и прогимназиален етап на СУ „Летец Христо Топракчиев”, изразиха становище, че учебните комплекти съответстват на учебната програма, добре структурирани са и изборът е направен в полза на децата.

След приключване на дебатите се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 3 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Съгласува избора на учебници и учебни комплекти за II, VI и VIII клас, направен от преподавателите на начален и прогимназиален етап на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19,00 ч.

Откриване на новата 2017/2018 учебна година

СЪБИТИЯ

Скъпи ученици, уважаеми родители, съграждани, заповядайте на 15 септемри в 10.00 ч. в двора на СУ "Летец Христо Топракчиев"- гр. Божурище, за да открием заедно учебната 2017/ 2018 година.

Страницата се зареди за 0.01 секунди
2,633,920 уникални посещения