Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 2

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

souhristotoprakchiev@abv.bg

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

ПРОТОКОЛ № 5/17.09.2020 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 5

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 17.09.2020 г., от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Съгласно чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/73464801586?pwd=SDNmNzF5ZW11Q1dpS3hqUUMxMnN2Zz09

Присъстваха: Радостина Първанова, Розалина Йорданова, Борис Крекманов, Владимир Видолов, Мариела Ранджева, Румяна Кръстева, Боряна Иванова, Владислава Симеонова, Искра Пламенова – Председател.

Отсъства: Христина Мишева, поради личен ангажимент.

На заседанието присъства и г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Съгласуване на училищните учебни планове;

2. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

3. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност;

4. Разни;

По първа точка от дневния ред, предварително бяха представени на състава на Обществения съвет училищните учебни планове от г-жа Мая Карамфилова;

След като членовете на Обществения съвет потвърдиха, че са се запознали с книжата по първа точка от дневни ред, пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 9 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Съгласува училищните учебни планове;

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Състава на Обществения съвет с програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, като същите им предостави предварително в електронен вид. Сподели, че до момента не се е налагало съществено прилагане на програмите, тъй като няма деца, застрашени от отпадане от образователната институция.

Думата бе дадена за изказвания.

Други изказвания не последваха и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 9 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

2. Съгласува програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

По точка трета от дневния ред, в електронен вид бе представен Етичният кодекс на училищната общност. Г-жа Карамфилова информира Съвета, че предстои да бъдат поставени кутии, в които да бъдат подавани сигнали от заинтересованите лица, касаещи спазването на Кодекса. Членовете на Обществения съвет пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 9 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

3. Съгласува Етичния кодекс на училищната общност.

По точка четвърта от дневния ред постъпиха въпроси от членовете на Обществения съвет към Владислава Симеонова – представител на община Божурище, във връзка с ремонта на дворното пространство на училището, на които членовете на Съвета получиха отговор. Г-жа Симеонова обясни, че ремонтните дейности са започнали в края на лятната ваканция, тъй като процедурата изисква административни срокове, които е трябвало да бъдат изчакани. Внесено бе и разяснение от г-жа Мая Карамфилова по отношение на планираните СМР.

Повдигнат бе и въпросът за преместването на Социалния патронаж към община Божурище, които се помещават в сграда на училището, предвидена за изхранване на учениците и училищния персонал. Г-жа Владислава Симеонова обясни, че е намерено помещение, където да бъде настанен Социалният партронаж, но вероятно предстои съдебна процедура с фирмата изпълнител на ремонтните дейности и обявяване на процедура по избор на нов изпълнител и се надява, че към пролетта на 2021 год. ще има възможност да бъде освободено училищното помещение.

Към г-жа Мая Карамфилова постъпи въпрос, в условията на епидемиологична обстановка доколко ще бъдат допуснати децата да ползват хореографските зали и физкултурния салон, във връзка с указанията на МЗ и МОН да не бъдат смесвани различни класове в едно помещение. Директорът на СУ Летец Христо Топракчиев увери членовете на Обществения съвет, че е направен график, който отговаря на препоръките на министерствата и подчерта, че всеки клас има достъп до залите и салона, спазвайки уличищната програма.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:45 ч.

Коментари

Няма добавени коментари.

Напиши коментар

Моля влезте, за да коментирате.

Оценка

Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Страницата се зареди за 0.01 секунди
4,292,360 уникални посещения