СОУ ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ - еДневник 2.0.PHP

ТЪРСЕНЕ

Клас:
Паралелка:
Идентификационен номер:
 

ednevnik@abv.bg

СОУ ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ - еДневник 2.0.PHP

Схема за идентификационен номер на ученика:

комбинация от неговия номер в класа и последните две цифри от ЕГН разделени с тире (например 2-23 ако той е 2-ри номер в клас и неговото ЕГН завършва на 23)